Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Kontaktuppgifter - Jonskärs Samfällighetsförening från 1 maj 2023Ordförande
Ulf Johansson
Tel:070-200 30 91

Vice ordförande/Vattenansvarig/Vägansvarig
Per Håkan Helén
Tel:070-766 00 96

Sekreterare/Hamnansvarig
Ferdinand Berglund
Tel:070-607 36 76

Ekonomiansvarig
Carl-Göran Ericsson
Tel: 076-820 11 65

Fastighetsansvarig
Mattias Fridegård
Tel:070-655 21 37

Suppleant
Bosse Andersson
Tel:073-661 04 02

Suppleant
Torgny Jacobsson
Tel:070-347 41 92

Suppleant
Ari Myllylä
Tel:070-360 21 89


Revisorer
Göran Berg
Tel:070- 667 82 75
Lennart Hedman
Tel:073-089 08 47

Revisorssuppleanter
Karl-Åke Blom
Tel:070-244 36 48
Malin Åström
Tel:

Valberedning
Gunder Alatalo
Tel:070-306 65 90
Paul Larsson
Tel:070-625 74 11
Meta Olsson
Tel:070-285 01 02


Festkommittè
Sara Berglund
Tel 070-768 08 54


Adress Styrelse
Jonskärs Samfällighetsförening
Box 245
826 25 Söderhamn

E-post:jonskar@jonskar.com

 

 

De senaste nyheterna

Sommarvatten på Akterstigen
Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och Läs mera...
- - - - -
Avbrott i vattenförsörjningen 26 okt 2023
På grund av arbete på vattenledningen kommer det att bli Läs mera...
- - - - -
Städdag 23 september 2023
Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten