Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Städdag Lördag 6 maj 2023

2023-03-31

Städdag Lördag 6 maj 2023
Samtliga städdeltagare samlas vid ”Kröken” kl 09.00 för fördelning av arbete och inskrivning.

Festkommittén ombesörjer förtäring under arbetets gång ute på arbetsplatserna och efter avslutad städdag kl 14.00 serveras ärtsoppa på ”Kröken”.

Varmt välkommen önskar

Styrelsen

Information gallring av Parkmark

2023-01-27

P.G.A. rådande väderförhållanden, mild vinter, ingen eller åtminstone obefintligt med snö så har Stora Enso ställt in gallringen i Jonskär.

Styrelsen.

Meddelande 2023-01-02

2023-01-02

För att lättare kunna kommunicera ut information kommer vi att skaffa en
SMS-tjänst. Vi behöver därför era mobilnummer och tillåtelse kommunicera på det sättet.
Skickas till j_ulf@yahoo.com. En per fastighet.
Om någon inte har mail kontakta undertecknad.
Ulf Johansson 070-200 30 91

Stämmoprotokoll 2022 finns på sidan Styrelse o Administration

2022-07-28

Dricksvattenförbrukning

2022-06-26

Det är absolut FÖRBJUDET att fylla pooler och vattna gräsmattor med föreningens vatten. Vid onormalt hög vattenförbrukning ökar hastigheten i ledningsnätet och avlagringar lossnar från ledningarna, efter en tid blir det också tomt i lagringscisternerna.
Vid vissa tider är vattenförbrukningen onormalt stor. Fortsätter den stora vattenförbrukningen ser vi oss tvungna att starta en felsökning på systemet. Det innebär att vi stänger av områden sektionsvis och vissa områden blir utan vatten längre eller kortare tid. Föroreningar i vattnet och ökade kostnader på grund av felsökning i systemet är orsaker som påverkar alla på grund av att några fyller pooler eller vattnar gräsmattan med spridare.

Styrelsen.

OBS! Information om Kastvikens utlopp finns i en PDF fil på startsidan

2020-05-07

Handikappanpassad ramp finns på Kröken

2019-09-09

Handikappanpassad ramp till Kröken
Vid behov finns en löstagbar ramp att använda som monteras på befintlig trapp.
Rampen bokas via fastighetsansvarig.

Informationspolicy Hemsidan.

2018-11-27

Filen informationspolicy Hemsidan finns nu under fliken Styrelse och Administration.

Nya rutiner för utlåning av röjsågar 20180914

2018-09-14

Se sidan Fastigheten o Kröken.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten