Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär

2024-01-12

Styrelsen har lagt upp ett dokument där vi berättar om hur vattenförsörjningen i Jonskär fungerar. Dokumentet finns under Rubriken Vägar och Vatten.

Julhälsning

2023-12-20

Året börjar gå mot sitt slut och julen står återigen för dörren.
Från styrelsen vill vi önska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

Sommarvatten på Akterstigen

2023-11-05

Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och sommarvattnet att stängas av på Akterstigen. Frågor besvaras av Pelle Helén tel 070-766 00 96

Avbrott i vattenförsörjningen 26 okt 2023

2023-10-25

På grund av arbete på vattenledningen kommer det att bli ett avbrott den 26 okt gällande Akterstigen, Båtstigen och delar av Badvägen och Jonases väg. Avbrottet bedöms vara mellan ca kl 10:00-14:00. Vatten finns att hämta vid pumphuset vid behov. Vid frågor eller behov av hjälp kontakta Per-Håkan Helén 070-766 00 96

Vattenledning på Badvägen

2023-10-04

En vattenledning har gått av på Badvägen. Felet är åtgärdat men det innebär färgat vatten inledningsvis. Spola försiktigt vid tillfälle så kommer missfärgningarna att försvinna.
Vid frågor kontakta Pelle Helén 070-766 00 96

Städdag 23 september 2023

2023-10-04

Från styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla som deltog på städdagen och hjälpte till med röjning och underhåll av föreningens anläggningar. Genom att hjälpas åt så ser vi till att hålla fint i vårt område och hålla nere kostnaderna för skötseln.

15 oktober 2023 stängs sommarvattnet

2023-09-29

Vid frågor kontakta Pelle Helén tel 070-766 00 96

Städdag lördag 23 september 2023

2023-09-17

Samling kl 9:00 vid kröken för inskrivning och arbetsfördelning. Det är blött i markerna så stövlar är bra att ha. Festkommittén ombesörjer fika som körs ut i området. Städdagen avslutas kl 14:00 med sedvanlig ärstsoppa på Kröken.

Välkomna
Styrelsen

Stämmoprotokoll 2023 finns på sidan Styrelse och administration

2023-08-04

Stämmoprotokoll 2023 finns nu på sidan Styrelse och administration

Meddelande 2023-01-02

2023-01-02

För att lättare kunna kommunicera ut information kommer vi att skaffa en
SMS-tjänst. Vi behöver därför era mobilnummer och tillåtelse kommunicera på det sättet.
Skickas till j_ulf@yahoo.com. En per fastighet.
Om någon inte har mail kontakta undertecknad.
Ulf Johansson 070-200 30 91

Dricksvattenförbrukning

2022-06-26

Det är absolut FÖRBJUDET att fylla pooler och vattna gräsmattor med föreningens vatten. Vid onormalt hög vattenförbrukning ökar hastigheten i ledningsnätet och avlagringar lossnar från ledningarna, efter en tid blir det också tomt i lagringscisternerna.
Vid vissa tider är vattenförbrukningen onormalt stor. Fortsätter den stora vattenförbrukningen ser vi oss tvungna att starta en felsökning på systemet. Det innebär att vi stänger av områden sektionsvis och vissa områden blir utan vatten längre eller kortare tid. Föroreningar i vattnet och ökade kostnader på grund av felsökning i systemet är orsaker som påverkar alla på grund av att några fyller pooler eller vattnar gräsmattan med spridare.

Styrelsen.

OBS! Information om Kastvikens utlopp finns i en PDF fil på startsidan

2020-05-07

Handikappanpassad ramp finns på Kröken

2019-09-09

Handikappanpassad ramp till Kröken
Vid behov finns en löstagbar ramp att använda som monteras på befintlig trapp.
Rampen bokas via fastighetsansvarig.

Informationspolicy Hemsidan.

2018-11-27

Filen informationspolicy Hemsidan finns nu under fliken Styrelse och Administration.

Nya rutiner för utlåning av röjsågar 20180914

2018-09-14

Se sidan Fastigheten o Kröken.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten | Välkommen