Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Vattenprov 20221003

2022-10-05

Vattenprov uttaget måndagen den 3 oktober visar på <1 koliforma bakterier.
Provet är tjänligt.

Styrelsen.

Vattnet Behöver inte längre kokas 20221005

2022-10-05

Vattnet är tjänligt och behöver inte längre kokas.

Styrelsen

Sommarvattnet stängs Måndag 10 oktober

2022-10-04

Måndagen den10 oktober kommer sommarvattnet att stängas av

Har du frågor vänd dig till undertecknad
Jan Lemon
Tel: 070-2851794

Vattenprov 20220928

2022-10-01

Vattenprovet uttaget 20220928 visar på <1 koliforma bakterier. Provet är tjänligt. Nästa prov kommer att tas måndagen den 3 oktober.

Styrelsen

Tack - Städdag 24/9 2022

2022-09-25

Ett stort och varmt TACK till de ca 80-tal medlemmar i Jonskärs Samfällighetsförening som utförde ett fantastiskt arbete på städdagen 24/9 2022. Er medverkan på denna städdag bidrar till att stärka ”vi-andan” i hela Jonskärs fritidsområde, så än en gång tack.
Styrelsen

Städdagar 2023

2022-07-28

Städdagar Verksamhetsåret 2022/2023

Lördagen den 6 maj 2023 kl 09.00.

Ytterligare information om samlingsplats mm kommer senare.

Styrelsen

Stämmoprotokoll 2022 finns på sidan Styrelse o Administration

2022-07-28

Dricksvattenförbrukning

2022-06-26

Det är absolut FÖRBJUDET att fylla pooler och vattna gräsmattor med föreningens vatten. Vid onormalt hög vattenförbrukning ökar hastigheten i ledningsnätet och avlagringar lossnar från ledningarna, efter en tid blir det också tomt i lagringscisternerna.
Vid vissa tider är vattenförbrukningen onormalt stor. Fortsätter den stora vattenförbrukningen ser vi oss tvungna att starta en felsökning på systemet. Det innebär att vi stänger av områden sektionsvis och vissa områden blir utan vatten längre eller kortare tid. Föroreningar i vattnet och ökade kostnader på grund av felsökning i systemet är orsaker som påverkar alla på grund av att några fyller pooler eller vattnar gräsmattan med spridare.

Styrelsen.

Båtplats Prästjordsstigen

2021-04-22

Båtplats Prästjordsstigen.

Nu närmar sig tiden för sjösättning av våra kära båtar.
Det gör också att vissa inte kan hålla fingrarna borta, utan stjäl framförallt nyare utombords motorer.

För att begränsa obehöriga att köra fram med bil till bryggorna har vi i styrelsen beslutat att montera en fast lyft bom med hänglås. Öppning av hänglåset sker via en app i mobilen. Är det någon som inte har möjlighet eller inte vill använda sin mobil finns möjlighet att få en tagg för öppning mot en kostnad av 160,- kr st. En tagg per båtplats.

Bommen kommer troligast att monteras på plats nu den 24-25 April.
Låset kommer att aktiveras 1 Maj.

Ni som inte har båtplats på Prästjordsstigen men sjösätter båten där.
Ni måste också skicka in era uppgifter på samma sätt.

För att allt ska flyta så smidigt som möjligt behöver vi följande uppgifter.

Namn
Adress i Jonskär
Brygga (ex. Fiskarstigen)
Telefonnummer och typ av telefon, Android eller iPhone.

Sedan kommer ni att få nyckeln i ett pushmeddelande. Ni får en uppmaning att installera AirKey-appen via sms.

Vi uppmanar er att ytterligare titta på vår hemsida för eventuella tillkommande hanteringar av låssystemet.

Era uppgifter skickas till;
ge.eriksson@hotmail.com
eller sms:a 070-3110477

Med Vänliga Sjöhälsningar
Hamnkapten
Göran Eriksson

OBS! Information om Kastvikens utlopp finns i en PDF fil på startsidan

2020-05-07

Handikappanpassad ramp finns på Kröken

2019-09-09

Handikappanpassad ramp till Kröken
Vid behov finns en löstagbar ramp att använda som monteras på befintlig trapp.
Rampen bokas via fastighetsansvarig.

Informationspolicy Hemsidan.

2018-11-27

Filen informationspolicy Hemsidan finns nu under fliken Styrelse och Administration.

Nya rutiner för utlåning av röjsågar 20180914

2018-09-14

Se sidan Fastigheten o Kröken.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten