Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Städdag våren 2021 lördagen den 8 maj

2020-11-10

STÄDDAG LÖRDAG 8 MAJ 2021 JONSKÄRS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Samling och fika för respektive område enligt nedan. Fika = smörgås och dricka.
Röjsågar delas ut på samlingsplatserna.
Område Samling kl Samlingsplats Fika kl Avskrivn kl
Rondellen 08.30 Korsning Molockerna 10.30 14.00
Måsvägen 08.50 Vändplan Måsvägen 10.45 14.15
Havsstigen 09.10 Vändplan Havsstigen 11.00 14.30
Vinkeln 09.30 Korsning Y 11.15 14.45

Kastviksvägen 08.30 Korsning Prästjordsstigen 10.30 14.00
Slingan 08.50 Vändplan 10.45 14.15
Badvägen 09.10 Badplatsen 11.00 14.30
Båtstigen 09.30 Vändplan 11.15 14.45
Akterstigen 09.45 Vändplan 11.30 15.00

Stämmoprotokoll 2020-07-25

2020-08-06

Stämmoprotokollet finns på sidan Styrelse o administration

Dricksvattenförbrukning

2020-06-17

Det är absolut FÖRBJUDET att fylla pooler och vattna gräsmattor med föreningens vatten. Vid onormalt hög vattenförbrukning ökar hastigheten i ledningsnätet och avlagringar lossnar från ledningarna, efter en tid blir det också tomt i lagringscisternerna.
Vid vissa tider är vattenförbrukningen onormalt stor. Fortsätter den stora vattenförbrukningen ser vi oss tvungna att starta en felsökning på systemet. Det innebär att vi stänger av områden sektionsvis och vissa områden blir utan vatten längre eller kortare tid. Föroreningar i vattnet och ökade kostnader på grund av felsökning i systemet är orsaker som påverkar alla på grund av att några fyller pooler eller vattnar gräsmattan med spridare.

Styrelsen.

OBS! Information om Kastvikens utlopp finns i en PDF fil på startsidan

2020-05-07

Handikappanpassad ramp finns på Kröken

2019-09-09

Handikappanpassad ramp till Kröken
Vid behov finns en löstagbar ramp att använda som monteras på befintlig trapp.
Rampen bokas via fastighetsansvarig.

Informationspolicy Hemsidan.

2018-11-27

Filen informationspolicy Hemsidan finns nu under fliken Styrelse och Administration.

Nya rutiner för utlåning av röjsågar 20180914

2018-09-14

Se sidan Fastigheten o Kröken.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten