Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Viktigt meddelande vattnet skall kokas.

2022-11-25

Viktigt meddelande
Meddelande om dricksvattnet i Jonskär.

Använd inte vattnet till dryck eller matlagning utan att först koka det. Vattnet ska koka upp tills det bubblar kraftigt.

Anledningen till rekommenderad kokning av dricksvattnet är att 1st prover med förhöjda värden av koliforma och Ecolie bakterier har påträffats. Kontroll och diverse åtgärder har utförts på anläggningen. Vi har nu fått preliminärt svar på proverna tagna tisdagen den 22 november, det finns inga E colie bakterier på utgående vatten från anläggningen E colie <1 däremot har man hittat 2 koliforma. Vi kommer att klorera vattnet lördagen den 26 november för att minska antalet koliforma bakterier, spola gärna lite extra under söndag Em. Vi kommer att ta nya prover tisdagen den 29 november.

Vattenansvarig meddelar på hemsidan när kokning inte längre behöver ske.

Vid frågor
Åke Larsson
Tel :0705987722

Städdagar 2023

2022-07-28

Städdagar Verksamhetsåret 2022/2023

Lördagen den 6 maj 2023 kl 09.00.

Ytterligare information om samlingsplats mm kommer senare.

Styrelsen

Stämmoprotokoll 2022 finns på sidan Styrelse o Administration

2022-07-28

Dricksvattenförbrukning

2022-06-26

Det är absolut FÖRBJUDET att fylla pooler och vattna gräsmattor med föreningens vatten. Vid onormalt hög vattenförbrukning ökar hastigheten i ledningsnätet och avlagringar lossnar från ledningarna, efter en tid blir det också tomt i lagringscisternerna.
Vid vissa tider är vattenförbrukningen onormalt stor. Fortsätter den stora vattenförbrukningen ser vi oss tvungna att starta en felsökning på systemet. Det innebär att vi stänger av områden sektionsvis och vissa områden blir utan vatten längre eller kortare tid. Föroreningar i vattnet och ökade kostnader på grund av felsökning i systemet är orsaker som påverkar alla på grund av att några fyller pooler eller vattnar gräsmattan med spridare.

Styrelsen.

Båtplats Prästjordsstigen

2021-04-22

Båtplats Prästjordsstigen.

Nu närmar sig tiden för sjösättning av våra kära båtar.
Det gör också att vissa inte kan hålla fingrarna borta, utan stjäl framförallt nyare utombords motorer.

För att begränsa obehöriga att köra fram med bil till bryggorna har vi i styrelsen beslutat att montera en fast lyft bom med hänglås. Öppning av hänglåset sker via en app i mobilen. Är det någon som inte har möjlighet eller inte vill använda sin mobil finns möjlighet att få en tagg för öppning mot en kostnad av 160,- kr st. En tagg per båtplats.

Bommen kommer troligast att monteras på plats nu den 24-25 April.
Låset kommer att aktiveras 1 Maj.

Ni som inte har båtplats på Prästjordsstigen men sjösätter båten där.
Ni måste också skicka in era uppgifter på samma sätt.

För att allt ska flyta så smidigt som möjligt behöver vi följande uppgifter.

Namn
Adress i Jonskär
Brygga (ex. Fiskarstigen)
Telefonnummer och typ av telefon, Android eller iPhone.

Sedan kommer ni att få nyckeln i ett pushmeddelande. Ni får en uppmaning att installera AirKey-appen via sms.

Vi uppmanar er att ytterligare titta på vår hemsida för eventuella tillkommande hanteringar av låssystemet.

Era uppgifter skickas till;
ge.eriksson@hotmail.com
eller sms:a 070-3110477

Med Vänliga Sjöhälsningar
Hamnkapten
Göran Eriksson

OBS! Information om Kastvikens utlopp finns i en PDF fil på startsidan

2020-05-07

Handikappanpassad ramp finns på Kröken

2019-09-09

Handikappanpassad ramp till Kröken
Vid behov finns en löstagbar ramp att använda som monteras på befintlig trapp.
Rampen bokas via fastighetsansvarig.

Informationspolicy Hemsidan.

2018-11-27

Filen informationspolicy Hemsidan finns nu under fliken Styrelse och Administration.

Nya rutiner för utlåning av röjsågar 20180914

2018-09-14

Se sidan Fastigheten o Kröken.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten