Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Fastigheten o Kröken


Välkommen

Våra gemensamma grönområden är till största delen parkmark och röjs utifrån det. Vi har också en liten sjö på vårat område som heter Kastviken, där kommer det i framtiden att finnas två fiskeplatser med bryggor vilka man kan fiska från. Kastviken underhålls enl en femårsplan som antogs på årsmötet 2011.

Kröken är våran gemensamma lokal där vi samlas, umgås och håller möten.

Ordningsföreskrifter Kröken


Gäller fr o m 20170601
Lokalhyra 300 kr
100 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Porslin som blir sönderslaget ersätts. Bestick som kommer bort ersätts.
Ingen RÖKNING är tillåten i lokalen (försäkringsvillkor).
Använd befintliga askkoppar utomhus.
Städinstruktioner
Bord, stolar, spis, arbetsbänk, dörrar och dylikt rengörs.
Toalett och handfat rengörs.
Golv svabbas. Svabbgarn rengörs ordentligt.
Alla sopor läggs i sopstationen efter Jonases väg.
Vatten till Diskmaskinen slås på/av under diskbänken.

Utlåning av röjsågar/motorsåg


Jonskärs Samfällighetsförening äger ett antal röjsågar och en motorsåg som det finns möjlighet för medlemmarna att låna för att röja på föreningens mark, dock ej på privat mark.
Paul Larsson är utsedd av styrelsen att vara ansvarig för utlåningen.
Följande gäller: Röjsåg/motorsåg hämtas, kvitteras och återlämnas inom 3 dygn. Förteckning förs med Namn, Datum, Kvittens och Område.
Paul Larsson Tel: 0706257411
 
Bilagor:
- Info Kastvikens utlopp (pdf-fil 132,89 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Viktigt meddelande vattnet skall kokas.
Viktigt meddelande Meddelande om dricksvattnet i Jonskär. Använd inte vattnet Läs mera...
- - - - -
Städdagar 2023
Städdagar Verksamhetsåret 2022/2023 Lördagen den 6 maj 2023 kl 09.00. Ytterligare information Läs mera...
- - - - -
Stämmoprotokoll 2022 finns på sidan Styrelse o Administration
Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten