Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Fastigheten o Kröken


Välkommen

Våra gemensamma grönområden är till största delen parkmark och röjs utifrån det. Vi har också en liten sjö på vårat område som heter Kastviken, där kommer det i framtiden att finnas två fiskeplatser med bryggor vilka man kan fiska från. Kastviken underhålls enl en femårsplan som antogs på årsmötet 2011.

Kröken är våran gemensamma lokal där vi samlas, umgås och håller möten.

Ordningsföreskrifter Kröken


Gäller fr o m 20170601
Lokalhyra 300 kr
100 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Porslin som blir sönderslaget ersätts. Bestick som kommer bort ersätts.
Ingen RÖKNING är tillåten i lokalen (försäkringsvillkor).
Använd befintliga askkoppar utomhus.
Städinstruktioner
Bord, stolar, spis, arbetsbänk, dörrar och dylikt rengörs.
Toalett och handfat rengörs.
Golv svabbas. Svabbgarn rengörs ordentligt.
Alla sopor läggs i sopstationen efter Jonases väg.
Vatten till Diskmaskinen slås på/av under diskbänken.

Utlåning av röjsågar/motorsåg


Jonskärs Samfällighetsförening äger ett antal röjsågar och en motorsåg som det finns möjlighet för medlemmarna att låna för att röja på föreningens mark, dock ej på privat mark.
Paul Larsson är utsedd av styrelsen att vara ansvarig för utlåningen.
Följande gäller: Röjsåg/motorsåg hämtas, kvitteras och återlämnas inom 3 dygn. Förteckning förs med Namn, Datum, Kvittens och Område.
Paul Larsson Tel: 0706257411
 
Bilagor:
- Info Kastvikens utlopp (pdf-fil 132,89 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Tack - Städdag 25/9 2021
Ett stort och varmt TACK till de c:a 100-talet medlemmar Läs mera...
- - - - -
Städdagar 2021-2022
Städdagar Verksamhetsåret 2021/2022 Lördagen den 7 maj 2022 kl 09.00. Ytterligare Läs mera...
- - - - -
Stämmoprotokollet 2021 finns på sidan styrelse och administration.
Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten