Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Fastigheten och Kröken


Välkommen

Våra gemensamma grönområden är till största delen parkmark och röjs utifrån det. Vi har också en sjö på området som heter Kastviken. Kastviken underhålls enligt en femårsplan som antogs på årsmötet 2011.

Kröken är vår gemensamma lokal där vi samlas, umgås och håller möten.

Ordningsföreskrifter Kröken gällande från 1 maj 2024


Lokalhyra 500 kr. Lämnas inte lokalen i städat skick blir hyran i stället 1 000 kr.
100 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Porslin som blir sönderslaget ersätts. Bestick som kommer bort ersätts.
Ingen RÖKNING är tillåten i lokalen (försäkringsvillkor).
Använd befintliga askkoppar utomhus.
Städinstruktioner
Bord, stolar, spis, arbetsbänk, dörrar och dylikt rengörs.
Toalett och handfat rengörs.
Golv svabbas. Svabbgarn rengörs ordentligt.
Alla sopor läggs i sopstationen efter Jonases väg.
Vatten till Diskmaskinen slås på/av under diskbänken.
Utvändiga askkoppar töms.

Utlåning av röjsåg/motorsåg


Jonskärs Samfällighetsförening äger ett antal röjsågar och en motorsåg som det finns möjlighet för medlemmarna att låna för att röja på föreningens mark, dock ej på privat mark.
Ulf Johansson är utsedd av styrelsen att vara ansvarig för utlåningen.
Följande gäller: Röjsåg/motorsåg hämtas, kvitteras och återlämnas inom 3 dygn. Förteckning förs med Namn, Datum, Kvittens och Område.
Ulf Johansson Tel: 070-2003091
 
Bilagor:
- Info Kastvikens utlopp (pdf-fil 132,89 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär
Styrelsen har lagt upp ett dokument där vi berättar om Läs mera...
- - - - -
Julhälsning
Året börjar gå mot sitt slut och julen står återigen Läs mera...
- - - - -
Sommarvatten på Akterstigen
Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten | Välkommen