Jonskärs Samfällighetsförening

Vatten är hälsa

Vägar


Vägarna i området är till största delen grusvägar, endast Jonases väg är belagd.
Grusvägarna hyvlas och dammbinds på sommaren, alla vägar snöröjs och sandas på vintern vid behov.

Vatten


Föreningen förser sina medlemmar med dricksvatten via djupborrade brunnar som renas med olika typer av filter innan det når den enskilde medlemmen.

Prov tas regelbundet på dricksvattnet, kontrollmyndighet är Söderhamns kommun.
Dricksvattennätet är året runt vatten, men det finns fortfarande en del anslutningar som är sommarvatten.

En utförligare beskrivning av hur föreningens vattendistribution hanteras finns sist bland bilagorna.
 
Bilagor:
- Dricksvattenprov 2014-03-04 (pdf-fil 129,6 kt)
- Dricksvattenprov 2014-03-04 (pdf-fil 134,15 kt)
- Dricksvattenprov 2014-06-03 (pdf-fil 133,87 kt)
- Dricksvattenprov 2014-09-01 (pdf-fil 131,65 kt)
- Dricksvattenprov 2014-09-01 (pdf-fil 129,41 kt)
- Dricksvattenprov 2014-09-01 (pdf-fil 128,9 kt)
- Dricksvattenprov 2014-09-01 (pdf-fil 144,07 kt)
- Dricksvattenprov 2014-12-05 (pdf-fil 134,03 kt)
- Dricksvattenprov 2015-03-11 (pdf-fil 129,59 kt)
- Dricksvattenprov 2015-03-11 (pdf-fil 134,15 kt)
- Dricksvattenprov 2015-06-04 (pdf-fil 1,17 Mt)
- Dricksvattenprov 20150902 (pdf-fil 129,4 kt)
- Dricksvattenprov 20150902 (pdf-fil 134,2 kt)
- Dricksvattenprov 20150902 (pdf-fil 131,65 kt)
- Dricksvattenprov Uran 20151102 (pdf-fil 129,05 kt)
- Dricksvattenprov 20151124 (pdf-fil 134,02 kt)
- Dricksvattenprov Fluorid 20151207 (pdf-fil 128,89 kt)
- Dricksvattenprov 2016-02-29 (pdf-fil 129,6 kt)
- Dricksvattenprov 20160229 (pdf-fil 133,86 kt)
- Dricksvattenprov 20160614 (pdf-fil 134,28 kt)
- Dricksvattenprov Fluorid 20160615 (pdf-fil 124,07 kt)
- Dricksvattenprov 20160915 (pdf-fil 126,79 kt)
- Dricksvattenprov 20161120 (pdf-fil 129,46 kt)
- Dricksvattenprov 2017-02-20 (pdf-fil 129,19 kt)
- Dricksvattenprov 2017-02-20 (pdf-fil 124,72 kt)
- Dricksvattenprov 2017-06-09 (pdf-fil 129,18 kt)
- Dricksvattenprov 20180528 (pdf-fil 232,25 kt)
- Dricksvattenprov 20180827 (pdf-fil 229,5 kt)
- Dricksvattenprov 20180827 (pdf-fil 227,41 kt)
- Dricksvattenprov 20181216 (pdf-fil 56,81 kt)
- Dricksvattenprov 20181217 (pdf-fil 226,81 kt)
- Dricksvattenprov 20190306 (pdf-fil 227,58 kt)
- Dricksvattenprov 20190311 (pdf-fil 232,33 kt)
- Dricksvattenprov 20190627 (pdf-fil 678,57 kt)
- Dricksvattenprov 20190630 (pdf-fil 226,83 kt)
- Dricksvattenprov 2020-04-09 (pdf-fil 227,47 kt)
- Dricksvattenprov 2020-04-09 (pdf-fil 232,35 kt)
- Dricksvattenprov 2020-06-09 (pdf-fil 232,33 kt)
- Dricksvattenprov 20210303 (pdf-fil 227,49 kt)
- Dricksvattenprov 2021-03-03 (pdf-fil 705,29 kt)
- Dricksvattenprov 20210601 (pdf-fil 159,49 kt)
- Dricksvattenprov 20210601 (pdf-fil 164,77 kt)
- Dricksvattenprov 2021-12-07 (pdf-fil 164,71 kt)
- Dricksvattenprov 2021-12-07 (pdf-fil 159,52 kt)
- Dricksvattenprov 20220302 (pdf-fil 159,67 kt)
- Dricksvattenprov 20220302 (pdf-fil 164,97 kt)
- Extraprov Bly 20220517 (pdf-fil 159,34 kt)
- Extraprov Bly Br 20220517 (pdf-fil 159,34 kt)
- Dricksvattenprov 2022-06-07 (pdf-fil 159,68 kt)
- Dricksvattenprov 2022-06-07 (pdf-fil 164,92 kt)
- Dricksvattenprov 2022-06-21 (pdf-fil 159,15 kt)
- Dricksvattenprov 20220913 (pdf-fil 161,15 kt)
- Dricksvattenprov 20220913 (pdf-fil 161,94 kt)
- Dricksvattenprov 2022-09-29 (pdf-fil 159,72 kt)
- Dricksvattenprov 2022-09-29 (pdf-fil 159,68 kt)
- Dricksvattenprov 20220913 (pdf-fil 160,92 kt)
- Dricksvattenprov 20220913 (pdf-fil 176,89 kt)
- Dricksvattenprov 2022-09-29 (pdf-fil 159,15 kt)
- Dricksvattenprov 20221003 (pdf-fil 1,03 Mt)
- Dricksvattenprov 20221023 (pdf-fil 160,84 kt)
- Dricksvattenprov 20221023 (pdf-fil 160,85 kt)
- Dricksvattenprov 20221122 (pdf-fil 162 kt)
- Dricksvattenprov 20221122 (pdf-fil 161,98 kt)
- Dricksvattenprov 20221122 (pdf-fil 162,01 kt)
- Dricksvattenprov 20221122 (pdf-fil 162,05 kt)
- Dricksvattenprov 20221129 (pdf-fil 162 kt)
- Dricksvattenprov 20221129 (pdf-fil 161,97 kt)
- Dricksvattenprov 2022-12-15 (pdf-fil 159,71 kt)
- Dricksvattenprov 2022-12-15 (pdf-fil 159,67 kt)
- Dricksvattenprov 2022-12-20 (pdf-fil 159,67 kt)
- Dricksvattenprov 2022-12-20 (pdf-fil 161,16 kt)
- Dricksvattenprov 20230109 (pdf-fil 159,71 kt)
- Dricksvattenprov 20230109 (pdf-fil 164,97 kt)
- Dricksvattenprov 20230116 (pdf-fil 161,82 kt)
- Dricksvattenprov 20230227 (pdf-fil 159,68 kt)
- Dricksvattenprov 20230227 (pdf-fil 164,8 kt)
- Dricksvattenprov 20230607 (pdf-fil 159,86 kt)
- Dricksvattenprov 20230607 (pdf-fil 164,89 kt)
- Biologiskt dricksvattenprov 2023-08-22 (pdf-fil 589,68 kt)
- Kemiskt dricksvattenprov 2023-08-22 (pdf-fil 1,13 Mt)
- Dricksvattenprov 2023-11-23 (pdf-fil 165,03 kt)
- Mikrobiologiskt vattenprov 2023-11-23 (pdf-fil 159,89 kt)
- Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär (pdf-fil 515,23 kt)
- Mikrobiologiskt prov 2024-03-18 (pdf-fil 293,13 kt)
- Kemiskt dricksvattenprov 2024-03-18 (pdf-fil 579,62 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Information om dricksvattenförsörjningen i Jonskär
Styrelsen har lagt upp ett dokument där vi berättar om Läs mera...
- - - - -
Julhälsning
Året börjar gå mot sitt slut och julen står återigen Läs mera...
- - - - -
Sommarvatten på Akterstigen
Måndag 6 nov kommer den trasiga sommarvattenventilen att bytas och Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Inga dokument publicerade.
- - - - -

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Bryggor o Bad | Fastigheten o Kröken | Festkommittè | Styrelse o Administration | Vägar o Vatten | Välkommen